Ingrid van der Beele
“Uw stem tijdens de uitvaartdienst”

Werkwijze

Als er een dierbare sterft, kan de uitvaartondernemer of uzelf, mij bellen indien er een ritueelbegeleidster nodig is bij de afscheidsdienst. We spreken een datum en tijdstip af en ik kom (meestal eenmalig) bij u thuis of een andere locatie voor het familiegesprek.

Tijdens dit gesprek zal ik vooral met aandacht luisteren naar wat er gezegd wordt maar ook naar wat er niet gezegd wordt. Luisteren met mijn hoofd maar nog meer met mijn hart. Voelen wat de nabestaanden bedoelen. Vragen of er talenten zijn in de familie, of er sprekers zijn. Tevens gaan we samen op zoek naar een passende invulling van de dienst zoals (life) muziek, beelden en rituelen.

En daarna trek ik me terug in de stilte en geef woorden aan de vertelde verhalen, anekdotes en herinneringen. Ik maak er een samenhangend geheel van zodat de overledene zodanig wordt omschreven dat de nabestaanden zich daar helemaal in kunnen vinden. Tijdens het familiegesprek heb ik nauwkeurig geluisterd naar wat uw wensen zijn en daar stem ik op af. Ieder persoon is uniek en een uitvaart is ook uniek. Het is een bijzondere taak om een persoon in al zijn glorie te omschrijven maar ook om de eventuele tekortkomingen luchtig te benoemen. Om via de verhalen van de familie een tekst te maken die de overleden persoon ten voeten uit omschrijft. Hoe fijn is het als men uw dierbare in mijn verhalen duidelijk herkent en men uw dierbare vóór zich ziet staan in gedachten?

Voorafgaand aan de uitvaart, zal ik u mijn teksten laten lezen, zodat u weet wat ik ga vertellen en u uw goedkeuring daarover kunt geven.

Dan komt de dag van de afscheidsdienst die ik zal voorgaan. Als het nodig is, lees ik ook de teksten van anderen voor. In het Nederlands of (Horsters) dialect. Zo zorgen we voor een harmonieus en verbindend samenzijn en nemen we de fijne herinneringen aan de overledene met ons mee, in liefde.

Pas als de familie tevreden is na afloop, ben ik het ook.